Fysiotherapie

2299 Views

Sportfysiotherapie

Voldoende beweging en sporten is belangrijk voor de gezondheid. Dat weet iedereen. Sporters die een blessure oplopen zijn gebaat bij een goed en snel herstel van die kwetsuur. Onze sportfysiotherapeut is gespecialiseerd in het voorkomen en behandelen van blessures.

Voor wie?

Sportfysiotherapie is er voor mensen die een blessure hebben opgelopen tijdens het sporten (zowel professioneel als recreatief).

De behandeling

De behandeling van de sportfysiotherapeut is erop gericht om blessures snel en goed te verhelpen. Sporters krijgen een goede begeleiding tijdens de herstelfase. Als u het sporten weer hervat, dan kunnen (het zelf) tapen en bandageren (het aanleggen van steunverbanden) en advies omtrent gebruik en aanschaf van een brace, belangrijk zijn. De sportfysiotherapeut adviseert ook over een juiste opbouw van de training, eventueel in overleg met de trainer of coach. Het staat buiten kijf dat de sportfysiotherapeut bekend is met de sport, de belasting daarvan voor de sporter en de belastbaarheid van de sporter zelf.

You Might Also Like